รายละเอียดบทความ

คอนโทรล ซี และ ดี
ผู้ลงบทความ : ริสา